INTRODUKTION OCH VÄGLEDNING

av Dr. John Breneman (författare till kursfrågorna)

När vi flyttade från USA till Sverige 1979 upptäckte jag att det fanns väldigt litet undervisning och litteratur om det kristna äktenskapet. Av den anledningen bestämde jag mig för att fokusera på detta område när jag började mina doktorandstudier. Så småningom kom jag fram till att jag ville arbeta med ett material som skulle kunna användas med par som ville förbereda sig för äktenskap.

Att det fanns ett behov för det blev bekräftat när jag 1993 tog kontakt med olika teologiska institutioner i landet och upptäckt att inte en enda skola hade någon kurs som handlade om äktenskapet och att blivande pastorer och präster inte fick någon undervisning om hur man skulle förbereda par för äktenskapet. Det enda de fick till del var hur man skulle gå till väga när det gäller vigseln och samtal inför vigseln - men inte någonting alls om livet som äkta par efter vigseln.

Min forskning handlade alltså om frågor som var lämpliga för förlovade par att samtala över för att lära känna varandra och för att kunna bättre förstå den personen de tänkte leva resten av sitt liv tillsammans med. Det blev sammanlagt mer än 500 frågor som berör 17 olika områden i ett äktenskapsförhållande.

Om ni skulle bestämma Er för att arbeta med alla frågorna skulle Ni kanske känna Er överväldigade av antalet frågor och av tiden Ni måste lägga ner för att besvara frågorna. Jag erkänner att det är många frågor, men kom ihåg att var och en syftar till att hjälpa Er komma fram till en större förståelse och till att öka möjligheterna för Er båda att bli medvetna om betydelsen av Era äktenskapslöften på bröllopsdagen.

Begrunda noggrant frågorna. Vissa kanske verkar oviktiga, andra omöjliga att besvara, en del gör Er kanske generade, vissa orsakar frustration, ilska eller någon annan känslomässig reaktion. Men hur Ni än ser på frågorna eller reagerar inför dem, så ber jag Er ta tid att tänka igenom varenda en. En del av frågorna kommer att ta rätt mycket tid medan svaren på andra frågor kanske är mer självklara. Jag rekommenderar starkt att Ni skriver ner Era tankar på papper även om det tar längre tid. Om Ni skriver ner dem är det mindre troligt att Ni glömmer hur ni har tänkt när Ni vid ett senare tillfälle diskuterar innehållet i Era svar. Dessutom märker Ni säkert att under tiden Ni skriver ner Era svar att de väcker andra tankar som berör Er relation.

Om Ni upplever starka känslor när Ni behandlar vissa frågor, antingen ensamma eller under Era stunder tillsammans, bör ni fråga Er själva vad som kan ha orsakat dessa känslor. Ofta är detta viktigare än själva frågan.

Det kan ge insikt om hur Du har påverkats av det som Du har varit med om under Din uppväxt och hur Du relaterar till andra människor. Sådana frågor är viktiga i äktenskapet.

Ni har ett spännande äventyr framför Er. Om Ni fullföljer hela programmet blir det en stor investering av Er tid. Men belöningen är väl värd den nedlagda tiden. Det kommer inte att ge Er ett problemfritt äktenskap, men Ni blir bättre rustade att bättre förstå varandra och lösa problemen när de dyker upp de kommande åren.

Som sagt handlar dessa frågor om 17 olika områdena i ett äktenskap. Alla avsnitt tar inte lika mycket tid. Det minsta avsnittet har 5 frågor medan det största har 66 frågor. Det kan hända att när Du har prenumererat till äktenskapsskolan att Ni vill prioritera ett visst avsnitt eftersom Ni vet att ni har olika uppfattningar eller ni har svårt att prata om sådana frågor.

Smakprov på frågorna
Exempel på deltagarfrågor och treapetuernas svar
Presentation av kursens medarbetare
Kursanmälan

Det är min förhoppning och min bön att denna process ska förstärka Er relation och leda till mycket välsignelse i Era liv och i Ert äktenskap.

Dr. John Breneman