KRIS - Kristna Själavårdsinstitutet är en fristående och opolitisk organisation som bildades 1989. Syftet är att utifrån en kristen grundsyn underlätta enskilda personers och församlingars arbete med själavård i enskild-, par-, familje- och gruppterapi. Detta sker genom att dels erbjuda själavård / samtalsterapi och dels själavårds / samtalsterapi utbildning på olika nivåer och i olika former.

Det finns 26 KRIS-terapeuter för närvarande som arbetar med samtal både i Sverige och utomlands. En stor del av dessa samtal handlar om frågor om och problem i parrelationer. De som arbetar på KRIS-enheterna i landet har olika utbildningar och erfarenheter. Bland andra finns det psykologer, teologer, socionomer, läkare och ett flertal andra själavårdare och samtalsterapeuter med långa specialutbildningar bakom sig.

KRIS erbjuder fyra grundkurser i själavård och en del andra delkurser som har för avsikt att utrusta kristna att gå in i uppgiften att möta sina medmänniskors andliga och psykiska behov genom samtal både i och utanför församlingen. Dessutom finns det kurser i par och förälder/barnrelationer som kan hjälpa par och familjer utvecklas och växa i sina relationer.

Levasamman och KRIS har ett gemensamt syfte i att de vill ge par verktyg för att kunna uppleva enhet, närhet och intimitet i sina relationer.